Profil kandydata

Osoby powyżej 18 roku życia, zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Co najmniej dobry stan zdrowia pozwalający na branie w przyszłości udziału w akcjach ratowniczych.

Co najmniej średnie wykształcenie.

Siła fizyczna nie jest najważniejsza, ale mile widziana.

Ważna jest chęć niesienia pomocy i umiejętność pracy w zespole oraz pod wpływem stresu.

Chęć samodoskonalenia się, szczególnie w zakresie technik ratowniczych.

Mile widziane umiejętności to m.in.:

– obsługa nowoczesnych urządzeń elektronicznych,

– przeszkolenie z pierwszej pomocy lub wykształcenie medyczne,

– znajomość topografii i nawigacji,

– znajomość języków obcych,

– przeszkolenie pożarnicze (szkolenia strażaków OSP lub PSP),

– wszystkie inne umiejętności możliwe do wykorzystania w ratownictwie jakie realizuje JRS s12.