Sprawdzian terenowy

Sprawdzian terenowy stanowi integralną część procesu rekrutacji do JRS s12.

Celem sprawdzianu terenowego jest zweryfikowanie, jak kandydat radzi sobie ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym oraz stresem. Ocenie poddane są również umiejętności przydatne w ratownictwie.

Sprawdzian odbywa się w terenie otwartym, w stosunkowo niedalekiej odległości od Warszawy, ale dokładne miejsce jego przeprowadzenia nie jest wcześniej podawane do publicznej wiadomości.

Na sprawdzian przewiduje się dwie doby. Zarówno dokładna godzina startu jak i zakończenia nie jest wcześniej podawana do publicznej wiadomości.

Sprawdzian odbywa się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Podczas jego trwania kandydaci poruszają się wyłącznie pieszo (chyba że polecenie kadry mówi co innego). Podczas marszu do wykonania są różne zadania związane z profilem działalności JRS s12.

Kandydat nie może korzystać z pomocy z zewnątrz. Podczas całego jego trwania wykorzystuje jedynie to co zabrał z sobą na początku. Nie obowiązują limity bagażu ani sprzętu.

Korzystanie z urządzeń nawigacyjnych oraz map nie jest zabronione.

Z udziału w sprawdzianie można zrezygnować w każdej chwili. Skutkuje to jego negatywnym zakończeniem i tym samym nieukończeniem procesu rekrutacji.

Kandydat musi liczyć się z faktem, iż organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego.

Podczas trwania sprawdzianu zapewniona jest opieka medyczna. Skorzystanie z niej może (nie musi) skutkować wykluczeniem ze sprawdzianu.

Przed udziałem w sprawdzianie kandydat musi podpisać oświadczenie. Wzór do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat musi posiadać na czas sprawdzianu ważne ubezpieczenie NNW obejmujące sporty ekstremalne i turystykę kwalifikowaną.