Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

O nas

Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12, to grupa ochotników pasjonatów, którzy poświęcają swój wolny czas i energię, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych.

Stowarzyszenie istnieje od ponad 18 lat. W tym czasie przechodziło różne zmiany i adaptacje, w zależności od potrzeb społecznych. Z zespołu entuzjastów powstała wysokospecjalistyczna grupa ratownicza o profilu wysokościowym. Przez pewien czas, połączona z Ochotniczą Strażą Pożarną Ursus, była częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ostatnich kilku latach działania JRS s12 skupiają się głównie wokół poszukiwań osób zaginionych w terenie otwartym.

JRS s12 jest w tym zakresie partnerem Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Nasza wiedza i doświadczenie zostały docenione przez służby – jesteśmy zapraszani do prowadzenia szkoleń m.in. dla policjantów i strażaków.

Poszukiwania terenowe osób zaginionych w terenie otwartym to bardzo specyficzne i trudne działania. Jest to jedyna działalność stricte ratunkowa, w której wiodącą służbą jest Policja.

Zdarzenia tego typu wymagają ogromnych zasobów ludzkich, sprzętowych oraz bardzo szczególnej wiedzy z zakresu ratownictwa, psychologii, terenoznawstwa, nawigacji i logistyki.

Żadna służba w Polsce nie jest w stanie utrzymać takich sił w gotowości bez pomocy ochotników.

Nasz udział w działaniach nie jest finansowany ani przez Państwo, ani Samorządy. Policja nie ma możliwości zwracać nam poniesionych kosztów. Wszystkie środki, które wydajemy na wyjazdy, utrzymanie sprzętu i wyszkolenie ludzi pozyskujemy własną pracą społeczną lub dzięki ofiarności darczyńców i sponsorów.